Monarszyński Feliks

Feliks Monarszyński (1865 – 1942)

Urodził się w dniu 14.11.1865 r. w Miłosławiu jako syn Mateusza i Heleny z domu Bąkowskiej.

W celach zarobkowych wyjeżdżał do Wrześni i USA. W Miłosławiu prowadził działalność handlowo – gastronomiczną. Był współzałożycielem miejscowego gniazda TG „Sokół” i członkiem innych organizacji jak skautów czy Bractwa Kurkowego.

Podczas Powstania Wlkp. wstąpił do Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego.

Ożenił się w dniu 14.01.1891 r. z Marianną z domu Mańską, z którą miał sześcioro dzieci: Mieczysława, Helenę, Stefana, Władysławę, Władysława, Felicję Adaminę.

Podczas II wojny światowej wstąpił do Armii Narodowej, tajnej organizacji Stronnictwa Narodowego. Za działalność konspiracyjną został uwięziony w dniu 19.02.1941 r. Poddany został przesłuchaniom w więzieniu śledczym w Poznaniu przy ul. Młyńskiej.

Zmarł 13.03.1942 r. i został pochowany w Miłosławiu.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi

Feliks Monarszyński - cmentarz w Miłosławiu (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Feliks Monarszyński – cmentarz w Miłosławiu (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)