Nowacki Jan

Urodził się 12.07.1898 r. w Graboszewie jako syn robotnika rolnego Franciszka i Rozalii z domu Frąckowiak. Był trzecim dzieckiem z dwunastki dzieci. Rodzice byli pracownikami w bieganowskim majątku.

Z braku pracy wcześniej zgłosił się jako ochotnik do odbycia służby wojskowej. Służbę odbywał we wrzesińskim III Batalionie 46 Infanterie Regiment nr 46. Brał udział w I wojnie światowej na froncie zachodnim służąc w Infanterie Regiment nr 50, gdzie po ciężkim zranieniu pod Ypres, w dniu 12.08.1917 r., trafił do niewoli. Przebywał w niewoli angielskiej.

W 1918 r. we Francji wstąpił do armii Hallera. Służąc w niej, walczył na froncie ukraińskim, na froncie zachodnim brał udział w przejmowaniu Pomorza (nad Notecią, pod Międzychodem i w okolicach Krotoszyna).

W 1920 r. brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, w tym bitwie warszawskiej. Tu został ciężko ranny.

Po demobilizacji został rządcą w bieganowskim majątku Edwarda Grabskiego.

Podczas okupacji w 1942 r. przeprowadził się do Gozdowa Młyna. Pracował tu w okresie wojny i po II wojnie, a następnie we własnym gospodarstwie w Mikuszewie, które kupił w 1965 r.

Żonaty z Rozalią Kotecką (1899 -1983), z którą miał ośmioro dzieci: Anielę, Kazimierza, Marię, Stanisława, Stefanię, Tadeusza, Jana i Teresę.

Zmarł 9.10.1979 r. w Mikuszewie i został pochowany na wrzesińskim cmentarzu komunalnym.

Jan Nowacki - cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Nowacki – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Zapis w angielskiej księdze jeńców wojennych. Przekręcone nazwisko na Nowaski.
Zapis w angielskiej księdze jeńców wojennych. Przekręcone nazwisko na Nowaski.
Zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak.
Zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak.