Stanisławski Franciszek

Franciszek Stanisławski (1892-1921)

W Powstaniu Wielkopolskim walczył w I Kompanii Wrzesińskiej.

Urodzony 02.11.1892 w Bardzie jako syn Walentego i Stanisławy z d. Wańskiej.

W lutym 1919 roku zawarł związek małżeński z Marianną Kubacką.

Sierżant sztabowy Franciszek Stanisławski zmarł na gruźlicę 03.08.1922 w szpitalu wojskowym w Gnieźnie. Pochowany został na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Franciszek Stanisławski - cmentarz parafialny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Michał Stojek)
Franciszek Stanisławski – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Michał Stojek)