Szymkowski Marcin

Marcin Szymkowski (1898 – 1939)

Urodził się w dniu 14.10.1898 r. w Bugaju jako syn Kazimierza i Heleny z domu Błaszak.

Podczas I wojny światowej został wcielony do Armii Niemieckiej. Walczył pod Verdun. Brał udział w wojnie przeciw bolszewikom. W okresie międzywojennym pracował jako główny mechanik w tartaku Bagatelka w dobrach Kościelskiego.

W 1939 r. brał udział w Kampanii Wrześniowej służąc w Armii Poznań. Podczas wycofywania się w Koninie Niemcy zbombardowali oddziały. Tu został śmiertelnie ranny. Pochowany w zbiorowej mogile ofiar bombardowania na cmentarzu w Koninie.

Zawarł związek małżeński w dniu 6.02.1926 r. z Emilią Szafrańską. W małżeństwie urodziła się córka Janina Wanda zamężna Okuniewska.