Ueberle Wacław

Wacław Ueberle (1882 – 1931)

Wacław Ueberle urodził się 25.09.1882 we Wrześni jako syn Zygmunta Ueberle i Józefy z d. Woźniakiewicz. Był kupcem.

Zmarł we Wrześni 15.06.1931 i spoczywa na tutejszym cmentarzu parafialnym.

Wacław Ueberle - cmentarz parafialny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wacław Ueberle – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)