Górny Andrzej

Andrzej Górny (1893-)

Urodził się w dniu 27.10.1893 r. w Nietrzanowie jako syn Kaspra i Marcjanny z domu Mielcarek.

Podczas I wojny światowej wcielony do Armii Niemieckiej służył w 11. Kompanii Reserve Infanterie Regiment nr 226 w Jaworze. Podczas walk został ranny.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. służąc w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego.