Olejniczak Bronisław

Bronisław Olejniczak (1891 – 1956)

Urodził się 03.07.1891 w Krzywej Górze jako syn Kazimierza i Katarzyny  z d. Walkowskiej.

W powstaniu walczył w szeregach 1. Kompanii Wrzesińskiej.

Ożenił się z Franciszką Szalewską (1891-1976).

W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał wtedy w Psarach Małych.

Członek Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września.

Zmarł 30.04.1956 w Psarach Małych.

Bronisław Olejniczak - cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Bronisław Olejniczak – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Bronisław Olejniczak - cmentarz parafialny we Wrześni - stan aktualny (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Bronisław Olejniczak – cmentarz parafialny we Wrześni – stan aktualny (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)