Spychała Antoni

Antoni Spychała (1889 – ?)

Antoni Spychała urodził się 01.01.1889 w Sokołowie jako syn Michał i Marianny z d. Dembickiej.

W powstaniu walczył w 1. Kompanii Wrzesińskiej.

W 1910 zawarł związek małżeński z Weroniką Kotecką. Mieszkali w Bierzglinku.

Po II wojnie światowej był członkiem Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września.