Staszak Jan

Jan Staszak (1882 – ?)

Urodził się w dniu 25.12.1882 r. w Miłosławiu jako syn Marianny Staszak.

Powołany do Armii Niemieckiej podczas I wojny światowej, służąc w 8. Kompanii Infanterie Regiment nr 155, był poważnie ranny w 1916 r.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. służąc w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego.