Szablikowski Stanisław

Stanisław Szablikowski (1874 – 1937)

Urodził się we Wrześni 19.12.1874 jako syn Józefa i Marianny z d. Frydrychowicz.

W 1908 roku w Powidzu zawarł związek małżeński z Teodozją Gazińską (1883-1950).

W powstaniu walczył w I Kompanii Wrzesińskiej.

Zweryfikowany powstaniec wielkopolski – nr 12009 z dnia 19.09.1934.

Zmarł we Wrześni 09.05.1937 i został pochowany na tutejszym cmentarzu parafialnym.