Szafrański Tomasz

Tomasz Szafrański (1904-1961)

Urodził się w dniu 8.12.1904 r. w Bugaju jako syn Ignacego i Franciszki z domu Kuźniak.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. służąc w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego.

Zmarł w dniu 27.12.1961 r. i został pochowany na cmentarzu miłostowskim w Poznaniu.

Tomasz Szafrański - cmentarz komunalny na Miłostowie
Tomasz Szafrański – cmentarz komunalny na Miłostowie