Wichrowski Kazimierz

Kazimierz Wichrowski (1886 – 1957)

Urodził się w dniu 8.03.1886 r. w miejscowości Wódki (obecnie pow. wrzesiński) jako syn Józefa i Józefy Boguckiej.

Powstaniec Wielkopolski z Ochotniczej Kompanii Nekielskiej.

Zamieszkiwał w Stroszkach. Był włodarzem w stroszkowskim majątku.

Ożenił się z Franciszką (1891 – 1957). W dniu 15.09.1938 r. został zweryfikowany jako powstaniec wlkp.

Zmarł w dniu 5.01.1957 r. i został pochowany na nekielskim cmentarzu.

Kazimierz Wichrowski - cmentarz parafialny w Nekli (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Kazimierz Wichrowski – cmentarz parafialny w Nekli (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)