Chojnacki Stanisław

Stanisław Chojnacki (1900 – 1959)

Urodził się w dniu 31.03.1900 r. w Lipiu jako syn Jana i Marianny z domu Szuba.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. służąc w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Następnie brał udział w walkach na froncie zachodnim w 9. Kompanii 7. Pułku Strzelców Wlkp.

Zmarł w dniu 25.12.1959 r. we Wrześni.