Gładyszewski Józefat

Józefat Gładyszewski (1873 – 1949)

Urodził się w dniu 19.09.1873 r. w Starkówcu jako syn Aleksandra i Antoniny z domu Olszewskiej.

Mieszkał w Miłosławiu.

Organizator i szef wyszkolenia Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Był organizatorem męskiej drużyny harcerskiej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Miłosławiu i aktywnym członkiem i współzałożycielem miejscowej straży pożarnej. Od 12.11.1918 r. był członkiem Rady Robotniczo – Żołnierskiej w Miłosławiu. W dniu 14.02.1919 r. został dowódcą czterech kompanii Straży Ludowej w obwodzie miejskim i wiejskim Miłosławia.

Po drugiej wojnie światowej w latach 1945 do 1946 był burmistrzem Milosławia.

Z zawodu był mistrzem malarskim.

Żonaty z Gertrudą Bruger (1875 – 1953).

Zmarł 26.12.1949 r. w Miłosławiu i został pochowany na cmentarzu przy kościele św Jakuba.

Józefat Gładyszewski - cmentarz przy kościele św Jakuba.
Józefat Gładyszewski – cmentarz przy kościele św Jakuba.