Michalak Jan

Jan Michalak (1894 – 1919)

Urodził się w dniu 17.10.1894 r. w Miłosławiu jako syn Stanisława i Marianny z domu Perzyńskiej.

Powołany do Armii Niemieckiej podczas I wojny był ranny w 1918 r.

Służył w stopniu szeregowca w służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego a następnie w 1. Kompanii 11. Pułku Strzelców Wlkp.

W dniu 11.03.1919 r.  poległ w Kowalewie i został 15.03.1919 r. pochowany w masowym grobie w Miłosławiu.

Jan Michalak - Postęp z 23.03.1919
Jan Michalak – Postęp z 23.03.1919
Tablica upamiętniająca poległych i zmarłych z ran powstańców powiatu wrzesińskiego znajdująca się na Pomniku Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym we Wrześni (autor projektu: Radosław Karbowiak)
Tablica upamiętniająca poległych i zmarłych z ran powstańców powiatu wrzesińskiego znajdująca się na Pomniku Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym we Wrześni (autor projektu: Radosław Karbowiak)
Grób Powstańców Wielkopolskich w Miłosławiu
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Grób Powstańców Wielkopolskich w Miłosławiu
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Grób Powstańców Wielkopolskich w Miłosławiu
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Grób Powstańców Wielkopolskich w Miłosławiu
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)