Barański Władysław

Władysław Barański (1899 – 1952)

Urodził się w dniu 12.04.1899 r. w Miłosławiu jako syn Franciszka i Antoniny z domu Jasińskiej.

Walcząc w składzie Kompanii Miłosławskiej został ranny. Mieszkał w Miłosławiu.

Zmarł w dniu 18.01.1952 r. w Miłosławiu i został pochowany na miejscowym cmentarzu.